คลินิกกายภาพบำบัด น้องหวาย

คลินิกกายภาพบำบัดน้องหวาย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน โดยให้การรักษา,ส่งเสริม,ป้องกัน และฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทางคลินิกของเรายังมีทั้งนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เชี่ยวชาญประจำคลินิก

คลินิกกายภาพบำบัดน้องหวายของเราให้บริการทั้งทางกายภาพบำบัดรวมถึงการรักษา,ป้องกัน,ส่งเสริมและฟื้นฟูทางการกีฬา อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเน้นการรักษาทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มคุณภาพในการรักษาที่ดีขึ้น โดยคลินิกของเรามีพื้นที่สำหรับการปรับโครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาที่สามารถดูแลนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของ workshop และกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงเรายังมีบริการทำกายภาพบำบัดนอกสถานที่อีกด้วย

การเดินทาง: การเดินทางมาคลินิกของเรานั้นแสนง่าย เนื่องจากคลินิกของเราอยู่ใจกลางเมืองและใกล้กับพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

image