คลินิกกายภาพบำบัดไอแคร์

4 103 ถนนสระหลวง สำหรับอำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

image