คลินิกกายภาพบำบัดโฮเนซึกิ

ให้บริการตรวจประเมิน  บำบัด รักษาและฟื้นฟูโดยกระบวนการทางกายภาพบำบัด นวดแบบญี่ปุ่น” หรือ “กระตุ้นไฟฟ้า”
แก้ไขอาการปวดที่เป็นมาหลายปี ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดชนิดต่างๆตามร่างกาย หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  ออฟฟิศซินโดรม อัมพฤกษ์  อัมพาต ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ นิ้วล็อค ไหล่ติด ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ฟื้นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬา กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก  โดยนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญ

image