คลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31-37/46 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image