คลินิกกายภาพบำบัดเฉพาะทางขัดข้อและระบบประสาท

12/49 ซอยเสรีวิลล่า 2, ถนนศรีนครินทร์, แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 10250 10250

image