คลินิกกายภาพบำบัดเคที เฮลล์

2 หมู่9 ตำบล ท่าศาลา ท่าศาลา ลพบุรี 15000

image