คลินิกกายภาพบำบัดหนองจ๊อม

152/22 ซอยหมู่บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210

image