คลินิกกายภาพบำบัดสุขาภิบาล1

77 533 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

image