คลินิกกายภาพบำบัดสามย่าน

288, ถนนพระราม 4, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 10330

image