คลินิกกายภาพบำบัดลุมพินี

1018/9 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

image