คลินิกกายภาพบำบัดลำพูนครูกระแต

41/1 หมู่ 3 เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

image