คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชันเชียงใหม่

133/2 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ 50000

image