คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต

2-2/3 ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

image