คลินิกกายภาพบำบัดพะเยา

ถ.ประตูชัย เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

image