คลินิกกายภาพบำบัดปุริมกร 195

40 ริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

image