คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่

19/3 ถ.สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

image