คลินิกกายภาพบำบัดช้างคลาน

77 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

image