คลินิกกายภาพบำบัดคณิศร

217/7 หมู่ 6 บ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี 76000

image