คลินิกกายภาพบำบัดขอนแก่นเมืองเก่า

666 47 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

image