คลินิกกายภาพบำบัดกิตติพงศ์

73/45 ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200

image