คลินิกกระดูกและข้อหมอรุจน์

225 หมู่ 9 บ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

image