คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (วิทยาเขตอีอีซี)

1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองชลบุรี 20250

image