คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

image