คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

image