ข่วงผะหญา เนอร์สซิ่งโฮม

“ข่วงผะหญา เนอร์สซิ่งโฮม ลำปาง” เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่รองรับรูปแบบการพักฟื้นที่หลากหลาย โดยบ้านพักแห่งนี้มีกลิ่นอายความเป็นเหนือสูงมาก ทำให้ได้สัมผัสความเป็นพื้นเมืองของที่นี่ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและการบริบาล แถมกิจกรรมล้วนหลากหลาย รองรับการฟื้นฟูสุขภาพจิตเพื่อลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ดี จึงเป็นบ้านพักคนชราที่ให้ความเป็นธรรมชาติ และได้สัมผัสพื้นที่สีเขียวอย่างแท้จริง หากใครต้องการฝึกงานด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ทั้ง PN และ NA จะตอบโจทย์มากเลยทีเดียว

image