ขอนแก่นเอลเดอร์ลี่โฮมแคร์

648 หมู่17. บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

image