กายภาพบำบัดที่บ้าน ลำพูน-เชียงใหม่

2001 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

image