กายคตาขอนแก่น กายภาพบำบัด ลดปวด

277 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง, Khon Kaen, Thailand, Khon Kaen

image