กะรนคลินิกกายภาพบำบัด

21 ซอยปฏัก 12 กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

image