กฤติมา เนอร์สซิ่งโฮม

กฤติมา เนอร์สซิ่งโฮม
สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับการอนุญาต
ดูแลผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรม ที่มี ประสบการณ์ด้านการดูแล ทางเราบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุของเราผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การทำงาน เป็นอย่างดี เราจัดหาผู้ดูแลที่มีความเหมาะสม
สร้างมาตรฐานของผู้ดูแลให้ครอบคร้วมั่นใจและได้ผู้ดูแลมืออาชีพ ที่ดูแลถูกหลักการพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลให้กับครอบครัวและผู้ดูแลโดยทีมบริหารงานพยาบาล

image